واکنش کاربران فضای مجازی به فاجعه گوهرشاد // احمد صادقی

به گزارش جهان نيوز، 21 تیر سالروز حمله خونین رضاخان به مسجد گوهرشاد است که مردم و علما علیه کشف حجاب در آن تحصن کرده بودند. شاهدان عینی از 56 کامیونی که پیکر 2 هزار شهید را از مسجد گوهرشاد انتقال می‌داد سخن گفته‌اند.

ساعت 24 روز 21 تیر 1314 صدای گلوله‌ها با صدای فریادهای مردان و زنان متحصن در مسجد گوهرشاد، در هم آمیخت. نیروهای ارتش، راههای فرار را بسته بودند و از بالای پشت بام، هر کسی را که در مسجد بود، هدف گرفتند. سیل خون در حیاط مسجد جاری شد. صدای مسلسلها که خوابید، سکوت فضای شهر را پر کرد. طبق بعضی روایتها صبح علی‌الطلوع، کشته و مجروح متحصنین را در گورهای دسته‌جمعی خاک کردند تا اثری از هیچکدام نماند.

رهبر معظم انقلاب درسخنانی با اشاره به وقوع این جنایت فرمودند:«پهلوی باکمک روشنفکران، استبدادش راحاکم کرد، درجریان کشف حجاب روشنفکران بودندکه با مفاهیم مسموم خود زن ایرانی را ازجایگاه خود دورکردند! از جنایات بزرگ رژیم طاغوت، مسئله کشف حجاب است، تا همان بلائی که بر سر زن در جوامع غربی آمد بر سر زن ایرانی بیاورند!»

در ادامه نگاهی کوتاه داریم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت  به این فاجعه تاریخی که در ادامه مشاهده می‌کنید: